Գլխավոր

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Հարգելի՛ Ընթերցող,

Ձեզ եմ ներկայացնում «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականի հերթական՝ հինգերորդ համարը:
Սիրով տեղեկացնում եմ, որ պարբերականը 2021թ-ից ընդգրկվել է ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում:
Հաշվի առնելով այն, որ պարբերականն իր մեջ միավորում է դատափորձագիտական ոլորտի ընդհանուր եւ մասնավոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ դատական փորձագետների, գիտա-հետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների, ինչպես նաեւ իրավունքի եւ հարակից տարբեր ոլորտները ներկայացնող մասնագետների տեսակետները Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ցուցակում ընդգրկվելու հանգամանքը նպաստել է կարեւոր հարթակի ձեւավորմանը ոլորտի մասնագետների համար՝
հնարավորություն ընձեռելով կատարված գիտական աշխատանքների լավագույն արդյունքները տպագրել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված գիտական հրատարակությունում:
Առանձնակի ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի կողմից թողարկվող պարբերականը հանդիսանում է բաց հարթակ, որը հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն փոխանակվել իրականացված գիտագործնական աշխատանքների արդյունքներով, դատափորձագիտական ոլորտում ժամանակակից մեթոդների կիրառման և ստացվող արդյունքների վերլուծության առանձնահատկություններով, այլ նաեւ նախանշել դատափորձագիտության ոլորտի կատարելագործման ուղիները, որոնք վերաբերում են առանձին մասնագիտական բնագավառի փորձագիտական հետազոտությունների իրականացմանը, դատավարական գործողություններում մասնագետների մասնակցությանը, փորձագետների վերապատրաստմանը եւ այլ կարեւոր խնդիրներին:
Հարգելի գործընկերներ, պարբերականի խմբագրական խորհուրդն ուրախ կլինի տեսնել համապատասխան ձեւաչափով կազմված Ձեր գիտական աշխատանքների լավագույն արդյունքները ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված գիտական հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված «Դատական փորձաքննության եւ քրեագիտության հայկական հանդես» պարբերականի հաջորդ համարներում:

Հարգանքով՝

բժշկական գիտությունների թեկնածու Ա.Ն.Հովսեփյան