Գլխավոր

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Հարգելի՛ Ընթերցող,

մինչ Ձեզ ամսագրի 3-րդ համարի բովանդակությանը ծանոթանալու հնարավորություն ընձեռելը, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ներկայացնել այն հիմնախնդիրները, որոնք հիմք են հանդիսացել 2019 թվականին «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» ամսագրի թողարկման համար:
Ամսագրի հիմնական նպատակն է հանդիսանում իր էջերում միավորել ոլորտի ընդհանուր և մասնավոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ դատական փորձագետների, ինչպես նաև իրավունքի և հարակից տարբեր ոլորտները ներկայացնող մասնագետների տեսակետները, որոնք ի հայտ են գալիս գիտահետազոտական և գիտագործնական աշխատանքների իրականացման, ժամանակակից

լավագույն փորձի վերլուծության և համակարգման ընթացքում, ինչպես նաև կարևոր են դատափորձագիտության և քրեագիտության ոլորտների շարունակական զարգացումն ապահովելու համար:

Նախատեսվում է ամսագրի թողարկումներում համակարգված և համապարփակ կերպով դիտարկել փորձագիտական հետազոտությունների իրականացման միասնական գիտական և մեթոդական մոտեցման ձևավորման արդյունավետ մեխանիզմները: Այդ իսկ պատճառով կարևոր է
ինչպես դատական փորձաքննության ոլորտում միջպետական և ազգային ստանդարտների մշակումը, այնպես էլ միջմասնագիտական գիտական կապերի ամրապնդումն ու միատեսակ մոտեցումների ձևավորումը:
Նման նպատակային գիտագործնական ամսագրի հրատարակումն անխուսափելիորեն ենթադրում է ոչ միայն մեր գործընկերների` դատական փորձագետների, այլ նաև ոլորտի տարբեր բնագավառների մասնագետների (գիտական աշխատողների, ասպիրանտների և այլոց), ինչպես նաև դատաիրավական ոլորտի մասնագետների մասնակցությունը հետագա հրատարակումների գործընթացին, որոնց աշխատանքներն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են դատափորձագիտական գործունեությանը:
Հաշվի առնելով վերջին ամիսների իրադարձությունները, որոնք վերաբերում են COVID-19 համաճարակի հետ ի հայտ եկող խնդիրներին, նախատեսվում է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել ամսագրում հրատարակման համար նախատեսվող այն հոդվածներին, որոնք ունեն և՛ գիտական, և՛ կիրառական նշանակություն համապատասխան ուղղություններով դատաբժշկական փորձաքննությունների ոլորտի փորձագետների լայն շրջանակի համար: Նշված թեմատիկ հոդվածների հրատարակումը նպատակ ունի լուսաբանել փորձարարական աշխատանքների, կլինիկական հետազոտությունների արդյունքները՝ նկարագրելով նաև դրանց առանձնահատկությունները:
Այս առումով հարկ է նշել, որ խմբագրական խորհուրդը մեծ պատասխանատվությամբ գիտակցում է գիտական հրատարակման բարձր մակարդակի ապահովման կարևորությունը՝ ձեռնարկելով տվյալ նպատակի իրագործմանն ուղղված համապատասխան քայլեր, որի առումով իմ խորին
շնորհակալությունն եմ հայտնում խմբագրական խորհրդի բոլոր անդամներին:
Հարկ է կրկին ընդգծել, որ «Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես» գիտական պարբերականը դիտարկում ենք որպես բաց հարթակ, որը հնարավորություն կընձեռի ընթերցողին նորովի ընկալել դատական փորձաքննության և քրեագիտության ոլորտի համաշխարհային միտումները:

 Հարգանքով՝ 

 բժշկական գիտությունների թեկնածու Ա.Ն.Հովսեփյան