Գլխավոր

Արգամ Նորայրի Հովսեփյան

«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, բ.գ.թ.

Հարգելի՛ Ընթերցող,

Ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հիմնադրման 15-րդ տարեդարձի առթիվ թողարկված «Դատական
փորձաքննության և քրեագիտության
հայկական հանդես» վերտառությամբ
գիտական պարբերականի հերթական՝
չորրորդ համարը:

Կարևոր եմ համարում տեղեկացնել, որ ԴՓՔՀՀ–ի չորրորդ համարի թողարկմանը զուգահեռ պարբերականի խմբագրական խորհրդի կողմից միջոցներ են ձեռնարկվել 2021թ.-ից պարբերականը՝ ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված գիտական հրատարակությունների ցանկում

ընդգրկելու համար և հաշվի առնելով այն, որ պարբերականն իր մեջ միավորում է դատափորձագիտական ոլորտի ընդհանուր և մասնավոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ դատական փորձագետների, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների, ինչպես նաև իրավունքի և հարակից տարբեր ոլորտները ներկայացնող մասնագետների տեսակետները նշված ցանկում պարբերականի ընդգրկման հանգամանքն առավել կարևոր հարթակ կձևավորի ոլորտի մասնագետների համար՝ հնարավորություն ընձեռելով իրենց գիտական աշխատանքների արդյունքները տպագրել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից հաստատված ցուցակում ընդգրկված գիտական հրատարակությունում:
    Խմբագրական խորհուրդը բծախնդրորեն պահպանում է ԴՓՔՀՀ պարբերականում
տպագրվող գիտական աշխատանքների պատշաճ մակարդակը և սահմանված չափանիշներին համապատասխանությունը՝ նպատակ ունենալով ապահովել ամսագրի ուրույն տեղը գրախոսվող գիտական պարբերականների շարքում:
   Ուրախ կլինենք տեսնել Ձեր գիտական աշխատանքների լավագույն արդյունքները
ԴՓՔՀՀ պարբերականի հաջորդ համարաներում:

 Հարգանքով՝ 

 բժշկական գիտությունների թեկնածու Ա.Ն.Հովսեփյան